คู่มือการใช้งาน

1. เลือกงานสัมนาที่ต้องการเข้าร่วม

เลือกงานสัมนาที่ต้องการเข้าร่วม ได้ที่นี้ สามารถดูรายละเอียดงานสัมนาได้และสมัครเข้าร่วมได้

2. กรอกแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วม

กรอกแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมงานสัมนา โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และเลือกตอนสัมนาที่ต้องการเข้าร่วม

3. รับอีเมลแจ้งเตือน

รับอีเมลแจ้งเตือนการสมัครเข้าร่วมงานสัมนาสำเร็จ และจะมีการแจ้งเตือนเมื่องานสัมนาใกล้จะเริ่มพร้อม ลิ้งในการเข้าร่วม

4. เข้าร่วมงานสัมนาออนไลน์

เข้าร่วมงานสัมนาออนไลน์ โดยสามารถเข้าร่วมผ่าน ลิ้ง ในอีเมลแจ้งเตือน หรือ เข้าผ่านหน้าเว็บไซต์

ดูฟรี 2 ช่องทาง!!

Facebook ปุ๋ยเต็มสูตร ตราหัววัว-คันไถ

และล็อกอินผ่าน www.kasetsarngkhunka.com

ผู้ลงทะเบียน 1,000 ท่านแรก จะได้รับ Seminar Pack

สำหรับนิสิต-นักศึกษา ที่รับชมและเข้าร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไข จะได้รับใบประกาศนิยบัตรจากทางโครงการฯ

Copyright © Kasetsarngkhunka All Rights Reserved.