คณะผู้จัดงาน

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ห้อง 801-806, 809-810 ชั้น 8 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 

ดูฟรี 2 ช่องทาง!!

Facebook ปุ๋ยเต็มสูตร ตราหัววัว-คันไถ

และล็อกอินผ่าน www.kasetsarngkhunka.com

ผู้ลงทะเบียน 1,000 ท่านแรก จะได้รับ Seminar Pack

สำหรับนิสิต-นักศึกษา ที่รับชมและเข้าร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไข จะได้รับใบประกาศนิยบัตรจากทางโครงการฯ

Copyright © Kasetsarngkhunka All Rights Reserved.