วันที่จัดสัมนา:

ผู้บรรยาย:

blank
ศ. ดร. ภาวิณี ชินะโชติ

พิธีกร:

blank
คุณ ศรา จงบัญญัติเจริญ

ดาวน์โหลดไฟล์เนื้อหา:

การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืนและความมั่นคงด้านอาหารและมนุษย์

การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืนและความมั่นคงด้านอาหารและมนุษย์

แชร์สิ่งนี้:

Share on facebook

ประเด็นการสนทนา

  • ปัญหาของการจัดการทรัพยากรที่ใช้ในการเกษตรของประเทศไทย รัฐบาลควรมีแนวทางการดำเนินนโยบายในเรื่องนี้อย่างไรเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างยั่งยืน?
  • สถานการณ์ความมั่นคงด้านอาหารของไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร?
  • ความเชื่อมโยงกันระหว่างการเกษตรและความมั่นคงด้านอาหาร และรัฐบาลควรมีแนวทางการดำเนินนโยบายในเรื่องนี้อย่างไร?
  • ปัญหา Food waste ของประเทศไทยมีมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับประเทศอื่น และเราควรมีแนวทางในการจัดการอย่างไร?

สรุปเนื้อหา:

ดูฟรี 2 ช่องทาง!!

Facebook ปุ๋ยเต็มสูตร ตราหัววัว-คันไถ

และล็อกอินผ่าน www.kasetsarngkhunka.com

ผู้ลงทะเบียน 1,000 ท่านแรก จะได้รับ Seminar Pack

สำหรับนิสิต-นักศึกษา ที่รับชมและเข้าร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไข จะได้รับใบประกาศนิยบัตรจากทางโครงการฯ

Copyright © Kasetsarngkhunka All Rights Reserved.