วันที่จัดสัมนา:

ผู้บรรยาย:

blank
คุณ ธนาวิทย์ โชติชัยสถิตย์

พิธีกร:

ดาวน์โหลดไฟล์เนื้อหา:

การจัดการที่ดี ตามวิถีเกษตรก้าวหน้า

การจัดการที่ดี ตามวิถีเกษตรก้าวหน้า

แชร์สิ่งนี้:

Share on facebook

สัมมนาพิเศษ โดยผู้แทนจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สรุปเนื้อหา:

ดูฟรี 2 ช่องทาง!!

Facebook ปุ๋ยเต็มสูตร ตราหัววัว-คันไถ

และล็อกอินผ่าน www.kasetsarngkhunka.com

ผู้ลงทะเบียน 1,000 ท่านแรก จะได้รับ Seminar Pack

สำหรับนิสิต-นักศึกษา ที่รับชมและเข้าร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไข จะได้รับใบประกาศนิยบัตรจากทางโครงการฯ

Copyright © Kasetsarngkhunka All Rights Reserved.