วันที่จัดสัมนา:

ผู้บรรยาย:

blank
รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
blank
รศ.ดร.สุมิตรา ภู่วโรดม

พิธีกร:

blank
คุณ พิภู พุ่มแก้วกล้า

ดาวน์โหลดไฟล์เนื้อหา:

ข้าว: การผลิตและการเพิ่มมูลค่าข้าวไทย

ข้าว: การผลิตและการเพิ่มมูลค่าข้าวไทย

แชร์สิ่งนี้:

Share on facebook
  • การจัดการธาตุอาหารและแปลงนาเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว
  • สถานการณ์การแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกตอนนี้เป็นอย่างไร คู่แข่งที่สำคัญคือใคร ไทยควรปรับกลยุทธ์ในการแข่งขันช่วงโควิดอย่างไรบ้าง
  • นโยบายในลักษณะการประกันราคาของรัฐบาลในปัจจุบันนี้ แตกต่างจากยุคจำนำข้าวอย่างไร ได้ผลหรือไม่ เงินลงไปถึงเกษตรกรมากน้อยเพียงใด รัฐบาลควรเข้ามาช่วยเกษตรกรในรูปแบบใด
  • วิพากษ์แนวนโยบายด้านการเกษตรไทยที่อยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ
  • โอกาสและข้อจำกัดของการใช้เทคโนโลยีในนาข้าว มีอะไรบ้าง อีก 10 ปีข้างหน้าภาพการใช้เทคโนโลยีในนาข้าวจะเป็นอย่างไร ภาครัฐควรสนับสนุนอย่างไร
  • การวิจัยและพัฒนาข้าวไทยควรเป็นอย่างไร ภาครัฐ-เอกชนต้องทำอย่างไรบ้าง? ทำอย่างไรให้เกษตรกรได้รับผลประโยชน์จากงานวิจัยได้มากที่สุด

สรุปเนื้อหา:

ดูฟรี 2 ช่องทาง!!

Facebook ปุ๋ยเต็มสูตร ตราหัววัว-คันไถ

และล็อกอินผ่าน www.kasetsarngkhunka.com

ผู้ลงทะเบียน 1,000 ท่านแรก จะได้รับ Seminar Pack

สำหรับนิสิต-นักศึกษา ที่รับชมและเข้าร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไข จะได้รับใบประกาศนิยบัตรจากทางโครงการฯ

Copyright © Kasetsarngkhunka All Rights Reserved.