วันที่จัดสัมนา:

ผู้บรรยาย:

blank
ดร. รอยล จิตรดอน

พิธีกร:

blank
ผศ. อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธ์ุ

ดาวน์โหลดไฟล์เนื้อหา:

น้ำ การบริหาร และการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

น้ำ การบริหาร และการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

แชร์สิ่งนี้:

Share on facebook
  • ยุทธศาสตร์และการบริหารการจัดการน้ำของประเทศไทย
  • ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย
  • แนวทางการปรับตัวของเกษตรกรต่อภัยแล้ง/น้ำท่วม ในภาคการเกษตรกรรมในปัจจุบันและอนาคต

สรุปเนื้อหา:

ดูฟรี 2 ช่องทาง!!

Facebook ปุ๋ยเต็มสูตร ตราหัววัว-คันไถ

และล็อกอินผ่าน www.kasetsarngkhunka.com

ผู้ลงทะเบียน 1,000 ท่านแรก จะได้รับ Seminar Pack

สำหรับนิสิต-นักศึกษา ที่รับชมและเข้าร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไข จะได้รับใบประกาศนิยบัตรจากทางโครงการฯ

Copyright © Kasetsarngkhunka All Rights Reserved.