วันที่จัดสัมนา:

ผู้บรรยาย:

blank
ดร.วรชาติ ดุลยเสถียร

พิธีกร:

blank
คุณ พิภู พุ่มแก้วกล้า

ดาวน์โหลดไฟล์เนื้อหา:

ผลไม้: การผลิต การส่งออกและแนวโน้มตลาด

ผลไม้: การผลิต การส่งออกและแนวโน้มตลาด

แชร์สิ่งนี้:

Share on facebook
  • ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ต่อผลิต การขนส่ง การตลาด และการส่งออก ผลไม้และพืชชนิดอื่นๆ
  • ข้อจำกัด และอุปสรรค ต่อการทำธุรกิจการค้าขายผลไม้กับประเทศจีนและประเทศคู่ค้าหลักรายใหญ่
  • แผนพัฒนาประเทศไทยให้เป็นมหาอำนาจและศูนย์กลางของผลไม้เขตเมืองร้อน
  • ระบบโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งผลไม้ทั้งภายในและต่างประเทศของไทย
  • แนวทางการปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนไม้ผลรุ่นใหม่ต่อการผลิต การตลาด และการส่งออก

สรุปเนื้อหา:

ดูฟรี 2 ช่องทาง!!

Facebook ปุ๋ยเต็มสูตร ตราหัววัว-คันไถ

และล็อกอินผ่าน www.kasetsarngkhunka.com

ผู้ลงทะเบียน 1,000 ท่านแรก จะได้รับ Seminar Pack

สำหรับนิสิต-นักศึกษา ที่รับชมและเข้าร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไข จะได้รับใบประกาศนิยบัตรจากทางโครงการฯ

Copyright © Kasetsarngkhunka All Rights Reserved.