วันที่จัดสัมนา:

ผู้บรรยาย:

blank
รศ. ดร. อัทธ์ พิศาลวานิช

พิธีกร:

blank
คุณศรา จงบัญญัติเจริญ

ดาวน์โหลดไฟล์เนื้อหา:

ยางพารา: อนาคตและการปรับตัวของเกษตรกร

ยางพารา: อนาคตและการปรับตัวของเกษตรกร

แชร์สิ่งนี้:

Share on facebook
  • สถานการณ์การเพาะปลูก ราคา และการส่งออก
  • ประเภทของยางพาราและพืชทดแทน
  • การแปรรูปยางพาราและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
  • การปรับตัวของเกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยางพารา
  • รัฐบาลควรมีแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับยางพาราอย่างไรบ้าง

สรุปเนื้อหา:

ดูฟรี 2 ช่องทาง!!

Facebook ปุ๋ยเต็มสูตร ตราหัววัว-คันไถ

และล็อกอินผ่าน www.kasetsarngkhunka.com

ผู้ลงทะเบียน 1,000 ท่านแรก จะได้รับ Seminar Pack

สำหรับนิสิต-นักศึกษา ที่รับชมและเข้าร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไข จะได้รับใบประกาศนิยบัตรจากทางโครงการฯ

Copyright © Kasetsarngkhunka All Rights Reserved.