วันที่จัดสัมนา:

ผู้บรรยาย:

blank
ผศ. ดร. ประชา คุณธรรมดี

พิธีกร:

blank
คุณ ศรา จงบัญญัติเจริญ

ดาวน์โหลดไฟล์เนื้อหา:

ห่วงโซ่มูลค่าในภาคเกษตร

ห่วงโซ่มูลค่าในภาคเกษตร

แชร์สิ่งนี้:

Share on facebook
  • ภาพรวมของห่วงโซ่มูลค่าด้านการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำจนไปถึงปลายน้ำ มีอะไรบ้าง
  • ส่วนไหนของห่วงโซ่ดังกล่าวสำคัญที่สุด และควรได้รับการพัฒนาเป็นลำดับแรกๆ
  • ภายหลังจากมีสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ห่วงโซ่มูลค่าด้านการเกษตรของไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง
  • รัฐบาลควรมีนโยบายอย่างไรเพื่อยกระดับบผลิตภาพและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรของไทย

สรุปเนื้อหา:

ดูฟรี 2 ช่องทาง!!

Facebook ปุ๋ยเต็มสูตร ตราหัววัว-คันไถ

และล็อกอินผ่าน www.kasetsarngkhunka.com

ผู้ลงทะเบียน 1,000 ท่านแรก จะได้รับ Seminar Pack

สำหรับนิสิต-นักศึกษา ที่รับชมและเข้าร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไข จะได้รับใบประกาศนิยบัตรจากทางโครงการฯ

Copyright © Kasetsarngkhunka All Rights Reserved.