วันที่จัดสัมนา:

ผู้บรรยาย:

blank
ดร. รัสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์
blank
คุณ สินสมุทร ศรีแสนปาง

พิธีกร:

blank
คุณ ศรา จงบัญญัติเจริญ

ดาวน์โหลดไฟล์เนื้อหา:

เทคโนโลยีการเกษตร การปฏิบัติจริงและความเป็นไปได้ในอนาคต

เทคโนโลยีการเกษตร การปฏิบัติจริงและความเป็นไปได้ในอนาคต

แชร์สิ่งนี้:

Share on facebook
  • ภาพรวมของเทคโนโลยีด้านการเกษตรของไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร
  • ข้อจำกัดของเทคโนโลยีในปัจจุบันมีอะไรบ้าง
  • แชร์ประสบการณ์จากการใช้เทคโนโลยี
  • ประเทศไทยควรเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรไปในด้านใด

สรุปเนื้อหา:

ดูฟรี 2 ช่องทาง!!

Facebook ปุ๋ยเต็มสูตร ตราหัววัว-คันไถ

และล็อกอินผ่าน www.kasetsarngkhunka.com

ผู้ลงทะเบียน 1,000 ท่านแรก จะได้รับ Seminar Pack

สำหรับนิสิต-นักศึกษา ที่รับชมและเข้าร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไข จะได้รับใบประกาศนิยบัตรจากทางโครงการฯ

Copyright © Kasetsarngkhunka All Rights Reserved.