วันที่จัดสัมนา:

ผู้บรรยาย:

blank
ศ. ดร. อานัฐ ต้นโช

พิธีกร:

blank
คุณ ศรา จงบัญญัติเจริญ

ดาวน์โหลดไฟล์เนื้อหา:

แนวทางปฏิบัติและการจัดการในภาคเกษตร

แนวทางปฏิบัติและการจัดการในภาคเกษตร

แชร์สิ่งนี้:

Share on facebook
  • แนวทางการทำการเกษตรไทยปัจจุบันและอนาคต
  • การปฏิบัตการทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมสำหรับพืช GAP Good agricultural practices
  • ความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะก้าวไปสู่เกษตรอินทรีย์ 100%
  • ปัญหาและผลกระทบจากการใช้ เคมี และอินทรีย์ ในภาคเกษตรกรรม

สรุปเนื้อหา:

ดูฟรี 2 ช่องทาง!!

Facebook ปุ๋ยเต็มสูตร ตราหัววัว-คันไถ

และล็อกอินผ่าน www.kasetsarngkhunka.com

ผู้ลงทะเบียน 1,000 ท่านแรก จะได้รับ Seminar Pack

สำหรับนิสิต-นักศึกษา ที่รับชมและเข้าร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไข จะได้รับใบประกาศนิยบัตรจากทางโครงการฯ

Copyright © Kasetsarngkhunka All Rights Reserved.